Theo thông tư 02/2010/TT-BGDĐT

Thì danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non; Bao gồm 6 lớp nhà trẻ như sau :

– Nhà trẻ 1 : 3 – 12 tháng tuổi.

– Nhà trẻ 2 : 12 – 24 tháng tuổi.

– Nhà trẻ 3 : 24 – 36 tháng tuổi.

– Lớp mầm 3 – 4 tuổi.

– Lớp chồi 4 – 5 tuổi.

– Lớp lá 5 – 6 tuổi.

Là đơn vị cung cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non theo thông tư 02 Thiết Bị Mầm Non VP đảm bảo giá tốt, giao hàng toàn quốc. Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết a Manh”tel:0366046247″>0366046247